המניפסט
מי אנחנו תחרות מציירים דגל     תחרות כותבים המנון הידעתם? מאמרים קישורים אירועים English


מי אנחנו
1.  הפורום האזרחי דוגל בדמוקרטיזציה מלאה של מדינת ישראל, כלומר: ביטול כל סוגי האפלייה הגזענית הנובעים מהאידיאולוגיה הציונית ומהמעשה הציוני:

ביטול חוק השבות וחוק האזרחות, פירוק 'המוסדות הלאומיים' (הסוכנות היהודית, קק"ל ועוד), הקמתו מחדש של מינהל מקרקעי ישראל, שינהל את קרקעות המדינה לטובת כל התושבים, שינוי הדגל, הסמל וההמנון, כך שכל אזרחי המדינה יוכלו להזדהות עמם.

מאבק בעקרונות היסוד של האידיאולוגיה הציונית הוא תנאי הכרחי להפרדת הדת מהמדינה, לשוויון זכויות לנשים, לצדק חברתי ולשאר המטרות הדמוקרטיות.

2.  יומרתה של הציונות לשמש כתנועת שחרור לאומי התגלתה כמופרכת. מרגע לידתה הייתה הציונות תנועה קולוניאליסטית מובהקת: תנועה השואפת ליישב מהגרים מהעולם המתועש, בחסות מעצמה אימפריאליסטית, בחבל ארץ טרום-תעשייתי, ללא הסכמתם ועל חשבונם של בני הארץ.

3.  הציונות דיברה ומדברת בשם כלל היהודים בעולם, אך לעולם לא הוסמכה לייצגם בשום צורה שהיא. אין ממש בטענה הציונית, לפיה לכל יהודי העולם יש אינטרס זהה: יהודי קנדה ויהודי תימן, הברון רוטשילד ושכיר קשה יום באחת מעיירות פולין.

4.  מאז ומעולם התבטא המאבק בגזענות בעמידה עיקשת של קורבנות הגזענות נגד נישולם ונגד גירושם. התנועה הציונית היא היחידה בעולם שהציגה בריחה והגירה המונית כפתרון לגזענות (נגד יהודים, במקרה זה), ובכך קיבלה, למעשה, את טענתו הבסיסית של הגזען ("ליהודים/ לשחורים/ לערבים אין מקום כאן").

5.  הפורום האזרחי מקבל את החלטת ועידת הפק"פ (שמה הקודם של מק"י) בוועידתה משנת 1943, לפיה בעקבות המפעל הקולוניאלי הציוני הפכה הארץ לדו לאומית, ולכל אחד משני העמים החיים בה הזכות להגדרה עצמית, יהיו אשר יהיו הנסיבות להיווצרותו.

6.  שני העמים החיים כיום בשטח פלסטין המנדטורית הם הפלסטיני והישראלי. יהודי העולם מחולקים לקהילות אתנו-תרבותיות שונות שאינן יכולות להתגבש לכדי לאום של ממש.

7.  אנו סבורים שניתן וצריך לרתום את הזהות הלאומית הישראלית למאבק נגד האימפריאליזם האמריקני והתאגידים הקפיטליסטיים הבינלאומיים, הנוגסים מדי יום בעצמאותה ובריבונותה של מדינת ישראל ותושביה, מטילים עליהם גזרות הפוגעות בזכויותיהם וברמת חייהם של העמלים (בשיתוף הבורגנות המקומית) וגוזלים ממנה את אופיה ותרבותה הייחודיים.

8.  הפורום האזרחי שואף להשתלבותה של ישראל במרחב התרבותי, החברתי והסוציו-אקונומי של המזרח התיכון, ולשיתוף פעולה בין כל עמי המזרח התיכון נגד האימפריאליזם ("גלובליזציה"), הפונדמנטליזם ושאר תופעות הראקציה. אנו סבורים שלעם הישראלי זיקה ברורה לשכניו, העמים הערביים ועמי המזרח התיכון, הן מהבחינה התרבותית והן מבחינת מקומנו הנחות במערך הכלכלי העולמי.

9.  הפורום האזרחי הוא תנועה עצמאית בעלת זיקה לחד"ש.

מציירים דגל

כותבים המנון

כתבו לנו
eXTReMe Tracker