המניפסט
מי אנחנו תחרות מציירים דגל     תחרות כותבים המנון הידעתם? מאמרים קישורים אירועים English


מיהו כנעני?
כדי להפוך את ישראל למדינת כל תושביה יש צורך לגבש לאומיות טריטוריאליות חדשה, המגובה בסמלים ובמיתוסים משלה. אלא שבכל פעם שמוזכר מושג "לאום", בשמאל הישראלי אוחז פיק ברכיים
מאת: יובל הלפרין

רעיון הלאומיות נולד במהפכה הצרפתית, יחד עם הרעיונות האחרים הקשורים בזכויות אדם ובשוויון בין בני אדם. הזהות הקולקטיבית בחברה הפיאודלית התבססה על מוצא, אזור ושדרה. כתחליף לכל אותן זהויות בחברה שמתיימרת להיות "חברת כל תושביה" (לפחות באופן פורמלי) בזהות המבוססת בעיקר על טריטוריה.
המשפחה והלאום חיוניות לרעיון הדמוקרטי על כל גילוייו, כחוליות ביניים המקשרות בין האדם הבודד לכלל האנושות. שום דמוקרטיה לא התקיימה בלי לאום. גם בסוציאליזם לא ניתן היה "להיפרד" מהלאום. כל מדינה סוציאליסטית הייתה ועודה גם מדינת לאום.
סקירה היסטורית קצרה מראה שהלאומיות שימשה ברוב המכריע של המקרים את השמאל ולא את הימין. החל במהפכה הצרפתית, עבור במאבק לדה-קולוניזציה, וכלה במאבק בגלובליזציה היום.
בישראל, בגלל מניפולציה של התנועה הציונית, שכינתה בשם "לאומיות" דבר אחר לחלוטין, שימשה הטרמינולוגיה הלאומית כמעט תמיד את הימין. הוסיפה לכך העובדה שבשפה העברית אין הבחנה ברורה בין שני מונחים לועזיים: "פטריוטיזם" (ששימש בדרך כלל את השמאל) ו"נציונליזם" (ששימש בדרך כלל את הימין. סלידתו של השמאל בישראל מהמושג "לאומיות" יצרה אצלו כשלים חמורים בהסברת תפיסותיו.

מדינת לאום
כיום מתבטאת חולשה זו בדיון סביב רעיון "מדינת כל תושביה". רעיון זה הוא רעיון לאומי ללא ספק. זו הייתה המטרה (או התוצאה בדיעבד) של כל המהפכות הצרפתיות, של המהפכה הגרמנית ב-1848, של המאבק של תנועת איטליה הצעירה לאיחוד איטליה ושל הקונגרס הלאומי האפריקני בדרום אפריקה. למרות זאת תומכי הרעיון בישראל נוטים להציגו כמשהו העומד מול הלאומיות. היו אף שהגדירו אותו "אלטרנטיבה למדינת הלאום".
איזו מדינת לאום? ישראל איננה מדינת לאום. ההשתייכות אליה אינה מבוססת על טריטוריה ואזרחות, אלא על מוצא אתני-דתי. באימפריה העותמנית, שבמובנים רבים אנו עדיין חיים בתוכה, קראו לכך באופן רשמי "מילאט", כלומר: קבוצה המקיימת בתוכה קשרי חיתון. "יהודי" ו"דרוזי", המוגדרים בתעודת הזהות הישראלית כ"לאום", אינם לאום, אלא מילאט. בדיוק כפי ש"נוצרי" ו"מוסלמי" בלבנון אינם לאום.
מי ששואף למדינת כל תושביה שואף, למעשה, למעבר ממדינת מילאטים למדינת לאום. להפיכת ישראל למדינתו של הלאום הישראלי - ישות שאין צורך להכביר מילים כדי להוכיח שהיא קיימת בפועל, וכל שדרוש הוא להעניק לה תוקף רשמי ומטען סמלי-רגשי כדי לבסס אותה. במילים אחרות: אין די במהפכה משפטית שתביא לביטול חוק השבות ופירוק הסוכנות היהודית והקרן הקיימת. הכרחי גם ליצור שורה של סמלים ומיתוסים בעלי אופי לאומי.

עבר טריטוריאלי
התנועה הלאומית היוונית הפכה את העבר היווני הקלאסי ואת הטקסטים הרבים שהותיר לנכס לאומי. אתא תורכ, שהפך את טורקיה ממדינת שושלת לרפובליקה, לא היה יכול לעשות זאת ללא גיוס העבר החִיתי ואימוצו כעבר "שלנו".
תנאי ללאומיות טריטוריאלית הוא יצירת "עבר טריטוריאלי", שאצלנו הוא העבר הכנעני. המחקר הארכיאולוגי חשף במשך השנים תמונה ברורה ומרהיבה של מציאות תוססת ומעניינת שהתקיימה מתחת לרגלנו לפני כ-5,000-3,000 שנה. התרבות הכנענית הורישה לאנושות נכסים שבלעדיהם אי אפשר לתאר את העולם, כמו הכתב האלף-ביתי.

מיהו ישראלי?
האם "אנחנו" הכנענים? לא וכן.
לא, כי אין זהות בין בני אדם שחיו בתקופות שונות. כן, כי כל אדם הוא "תבנית נוף מולדתו". מי שחושב שאלו הן קלישאות בלבד, מוזמן לעיין באי אלו טקסטים עתיקים. במכתבי אל עמארנה למשל, או בפפירוס אנסטסי הראשון (נקרא על שמו של האספן שאצלו נמצא המסמך), המתאר טיול באזורנו, וכמעט כל שמות המקומות המוזכרים בו נמצאים בשימוש עד היום: בארות (ביירות), כרמל, ערה ועוד.
שאלה מתבקשת היא "מיהו ישראלי". אם קיים לאום ישראלי, המוגדר לפי טריטוריה ואזרחות ומגובה במיתוס לאומי-טריטוריאלי, האם היהודים אזרחי ישראל והפלסטינים אזרחי ישראל הם בני אותו לאום?
שאלה זו אופיינית למצב המעוות שבו אנו חיים, מצב שבו למושג "יהודי" הגדרה קבועה בחוק ו"לאום" הוא סעיף בתעודת הזהות. העובדה שרשמית כל אזרח צרפתי נחשב לחלק מהאומה הצרפתית אינה מונעת ממהגר מאלג'יריה לומר "אני אלג'ירי", ובה בעת לתבוע זכויות כבן לאומה הצרפתית. בשבדיה נקראים מהגרי העבודה "השבדים החדשים", בלי שאיש יחקור אם הם אכן "מרגישים שבדים". אין כל סיבה לחייב אדם להשתייך ללאום אחד בלבד.


[מאמרים] יוני 2004כתבו לנו